YAN FLÜT KURSU

YAN FLÜT KURSU

Haftada 1 gün 1 ders saati yapılır.

Programın Seviyesi:En az ilköğretim seviyesindeki(7 yaş ve büyükler) katılabilir.

Yan Flüt Dersinin İçeriği

– Ağızlıkla Uzun Ses Çalışması
– 1. ve 2. Oktav Ton (Uzun Ses) Egzersizleri
– Aralık Egzersizleri
– Basit Dil Atma Egzersizleri
– Legato ve Egzersizleri
– 3. Oktav ve Egzersizleri
– Gam ve Egzersizleri
– Tril, Mordant (Mordan), Grupetto Egzersizleri
– Çift Dil Atma Egzersizleri
– Üçlü Dil Atma Egzersizleri

Güncel Şarkı Çalışması(Tercihen yapılır)
Dinletilere Hazırlık Çalışmaları